• این دستگاه جهت آشکارسازی میزان حداقل و حداکثر (لو لول و های لول) سطح مواد مخازن جهت انواع جامدات تا ارتفاع ۳ متر کاربرد دارد.

  • محل نصب این دستگاه در بالاترین سطح بیرون ازمخزن می‌باشد و سنسور آن بوسیله سیم بکسل روکشدار به متراژ مورد نیاز کاربر که قابل تغییر خواهد بود از سقف مخزن آویزان و نسبت به وجود یا عدم وجود محصول داخل مخزن در سطوحی که کاربر سنسورهای آن را fix می‌کند رله‌های مورد نظر با توجه به تنظیمات و تایم هایی که کاربر مشخص نموده است سوییچ می‌کند.

    مدل سیم دار: لول سوئیچ high level (سقفی ، بکسلی) و مدل بدون سیم: لو لول low level لول بدنه

  • مدل Digital : در این مدل که بر اساس خازن سنجی دیجیتال با ۲ رله خروجی طراحی و با استفاده از نرم افزار مناسب کاربر را قادر به انتخاب فاصله مناسب مقدار خازنی بین قطع و وصل رله‌ها خواهد نمود و براحتی مقدار بار مرده روی سنسور و همچنین رطوبت متغیر مواد قابل حذف خواهد بود.

مشاوره و سفارش محصول

بازگشت به نمایشگاه محصولات