• این دستگاه جهت آشکارسازی میزان حداکثر سطح مواد مخازن مایعات و انواع جامدات کاربرد دارد.

  • محل نصب این دستگاه در بالاترین سطح بیرون از مخزن می‌باشد و سنسور آن بوسیله سیم بکسل روکشدار به متراژ مورد نیاز کاربر که قابل تغییر خواهد بود از سقف مخزن آویزان و نسبت به وجود یا عدم وجود محصول داخل مخزن در این سطح سوییچ می‌کند.

     

  • مدلRF: در این مدل که بر اساس رادیو فرکانسی طراحی و ساخته گردیده است با تغییر دادن پتانسیومتر داخل دستگاه حساسیت آن قابل تنظیم و از طریق LED قابل مشاهده خواهد بود.

مشاوره و سفارش محصول

بازگشت به نمایشگاه محصولات