این دستگاه جهت آشکار سازی میزان حداقل یا سطح وسط مواد مخازن مایعات و انواع جامدات کاربرد دارد.

  • محل نصب این دستگاه در بدنه و بیرون از مخزن می‌باشد و سنسور فلزی آن نسبت به وجود یا عدم وجود محصول داخل مخزن در این سطح نصب سوییچ می‌کند.

     

  • مدل Digital : در این مدل که بر اساس خازن سنجی دیجیتال با ۲ رله خروجی طراحی و با استفاده از نرم افزار مناسب کاربر را قادر به انتخاب فاصله مناسب مقدار خازنی بین قطع و وصل رله‌ها خواهد نمود و براحتی مقدار بار مرده روی سنسور و همچنین رطوبت متغیر مواد قابل حذف خواهد بود.

     

  • تایمرهای on dilay و off dilay در نرم افزار هر ۲ رله از ۰ تا ۹۹۹۹ ثانیه قابلیت و کاربرد این دستگاه را چندین برابر نموده است.

 

مشاوره و سفارش محصول

بازگشت به نمایشگاه محصولات