Capacitive Digital High Level Switch

  • این دستگاه جهت آشکارسازی میزان حداکثر سطح مواد مخازن مایعات و انواع جامدات کاربرد دارد.

  • محل نصب این دستگاه در بالاترین سطح بیرون از مخزن می‌باشد و سنسور آن بوسیله سیم بکسل روکشدار به متراژ مورد نیاز کاربر که قابل تغییر خواهد بود از سقف مخزن آویزان و نسبت به وجود یا عدم وجود محصول داخل مخزن در این سطح سوییچ می‌کند.
  • مدل Digital : در این مدل که بر اساس خازن سنجی دیجیتال با ۲ رله خروجی طراحی و با استفاده از نرم افزار مناسب کاربر را قادر به انتخاب فاصله مناسب مقدار خازنی بین قطع و وصل رله‌ها خواهد نمود و براحتی مقدار بار مرده روی سنسور و همچنین رطوبت متغیر مواد قابل حذف خواهد بود.

 

 

مشاوره و سفارش محصول

بازگشت به نمایشگاه محصولات